Stad Beringen ontvangt studenten tijdens YOUCA action day!

Gepubliceerd opdonderdag 20 okt 2022 om 14:52

Vandaag, op 20 oktober, komen 11 leerlingen de lokale diensten van stad Beringen versterken voor één dag.  Hiervan volgen 3 leerlingen het college van burgemeester en schepenen. De andere studenten mogen een dag meedraaien in de Bambi, de bib en op de buitenschoolse kinderopvang. Schepen van Samenleven Ann-Sofie Vanoverstijns juicht dit inspirerend en leerrijk initiatief graag toe: “Dankzij YOUCA worden wereldwijd jongeren geactiveerd om hun engagement en ondernemingszin verder te ontwikkelen. Lokaal krijgen Beringse jongeren de kans om voor één dag ervaring op te doen binnen diensten van de stad. Dit kadert dan ook goed binnen onze ambitie om Beringen als talentenstad verder op de kaart te zetten. Ik vond het alvast heel fijn om de enthousiaste leerlingen te ontvangen!”  

YOUCA is een organisatie voor en door jongeren en stimuleert hen om samen te werken aan een duurzame en rechtvaardige samenleving.  Schepen van Jeugd en Participatie Jessie De Weyer is zeer tevreden dat deze actie de kracht van onze jongeren in beeld brengt: “Projecten zoals YOUCA kaderen binnen onze ambitie om een kindvriendelijke stad te zijn, we komen steeds een stapje dichterbij! Goed nieuws dus, want we moeten onze jeugd motiveren om hun talenten te ontdekken. Ons beleid is hun beleid, daarom laten we hen vandaag meedenken en meewerken aan een kindvriendelijker Beringen.”  

Het geld dat de jongeren ontvangen om een dag mee te werken, wordt door YOUCA aan Rikolto bezorgd. Rikolto bouwt samen met lokale partnerorganisaties Generation Food Incubators in steden over de hele wereld. Jongeren die dromen van een eigen voedingsonderneming of die al een kleine onderneming aan het uitbouwen zijn, worden samengebracht met experts en succesvolle bedrijven en ondernemers. Zij creëren een stimulerende omgeving om sociale vaardigheden te ontwikkelen (leiderschap, samenwerking,…), begeleiden hen inhoudelijk en ook bij het uitbouwen van een succesvolle onderneming.