Nieuw subsidiereglement voor Beringse cultuurorganisaties en kunstenaars

Gepubliceerd opdinsdag 20 apr 2021 om 12:31

Het meerjarenplan van stad Beringen voorziet in een verhoging van de cultuursubsidies van 40.000 naar 50.000 euro, aangevuld met een bedrag van 4.000 euro voor de toeleiding van kansengroepen en jongeren naar cultuur.

“Deze subsidieverhoging gaf de mogelijkheid om het reglement, dat aan een actualisering toe was, te herzien. Door voortaan een onderscheid te maken tussen een basistoelage en een activiteitentoelage kunnen we culturele organisaties ondersteunen op basis van hun reële werking. Hoe actiever en uitgebreider hun werking, hoe hoger de toelage. Daarnaast zetten we sterker in op projectsubsidies om zo talentontwikkeling, vernieuwende initiatieven en experiment mogelijk te maken”, vertelt schepen van Cultuur An Moons.

“Met dit nieuwe subsidiereglement willen we de unieke dynamiek en diversiteit van het Beringse cultuurveld verder versterken door gerichte stimuli te geven op vlak van talentontwikkeling, samenwerking en participatie. Zowel organisaties met een actieve, structurele cultuurwerking, als initiatiefnemers van vernieuwende en experimentele projecten, moeten alle kansen tot ontwikkeling krijgen”, aldus schepen An Moons.

40.000 euro voor structurele culturele werkingen  
Voor de werkingssubsidies voorzien we 40.000 euro. Om in aanmerking te komen, moeten de organisaties aangesloten zijn bij het Cultuurforum. De basistoelage bedraagt 150 euro en is bedoeld voor organisaties met een beperkte basiswerking. Deze toelage is eenvoudig aan te vragen. Culturele organisaties met een uitgebreidere werking kunnen, op voorwaarde van een dossier met bewijsstukken, een activiteitentoelage van maximum 2.500 euro aanvragen.

Het aantal georganiseerde culturele activiteiten is hierbij bepalend, samen met inspanningen op vlak van samenwerking, participatie, jeugdwerking en communicatie. Er wordt ook voorzien in een tegemoetkoming voor uitrustingskosten die bij bepaalde organisaties, bijvoorbeeld harmonieën en fanfares, hoog kunnen oplopen. Bij de structurele werking hebben we, naast vrijwilligersverenigingen, ook aandacht voor de verdere ontwikkeling van professionele kunstenorganisaties om deze bovenlokaal te laten doorgroeien.

14.000 euro voor culturele projectwerking
Het totaalbedrag voor projecten werd aanzienlijk verhoogd van 3.750 euro tot 14.000 euro. Kleine projecten bedragen minimaal 150 euro en maximaal 500 euro en zijn eenvoudig aan te vragen. Een groot project voldoet, naast de basisvoorwaarden, ook aan bijkomende voorwaarden en kan maximaal 1.500 euro bedragen.

Vroeger konden enkel verenigingen die lid waren van het Cultuurforum een projectsubsidie aanvragen. Voortaan zijn de projectsubsidies toegankelijk voor alle Beringse culturele organisaties, alsook voor kunstenaars, om zo lokaal artistiek talent alle kansen te geven. Ook partnerschappen tussen een culturele actor en een niet-culturele partner komen in aanmerking, met oog op meer samenwerking en kruisbestuiving over sectoren heen.

Digitale infosessies subsidiereglement
Wil je meer weten over het nieuwe subsidiereglement? Schrijf je dan in voor de digitale infosessie over werkingstoelagen op dinsdag 4 mei en/of de infosessie over projectsubsidies op dinsdag 11 mei, telkens om 19.30 uur. De infosessies staan open voor alle culturele actoren en geïnteresseerden. Inschrijven is wel verplicht via paulien.parren@beringen.be.