Natuurpunt Beringen

De SDG’s? Die kennen we zeker!

Natuurpunt maakt gebruik van het globale kader van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen om haar maatschappelijke ambities waar te maken.  Deze doelstellingen geformuleerd door de Verenigde Naties zijn dus niet nieuw voor ons. Wij vinden het fijn om te zien dat stad Beringen zich ook hiervoor inzet en maken graag deel uit van de campagne “Week van de Duurzame Gemeente”.

 

Wat doet natuurpunt Beringen?

Sinds 1979 bouwen we een reservaat binnen de vallei van de Zwarte Beek uit. Een uniek natuurgebied dat midden de jaren 70 volledig dreigde verloren te gaan. Nu, 40 jaar later is er heel wat ten gunste gewijzigd. Het gebied valt onder de hoogste beschermingsmaatregelen. Er worden enorme inspanningen gedaan om de biodiversiteit te behouden. Het duurzaam voortbestaan is echter nog steeds niet gegarandeerd. Het is nog steeds strijden tegen externe bedreigingen.

De vereniging is echter op veel meer domeinen actief dan louter het beheer van het reservaat.

Ook op gebied van sensibilisatie, educatie, milieu en sociale integratie zijn we erg actief binnen Beringen. Natuurpunt Beringen bestaat uit ongeveer 50 vrijwilligers. Dit zijn bijvoorbeeld de gidsen binnen de watersnip werking maar ook terreinmedewerkers.

 

Bijdragen aan een duurzame samenleving.

Vooral door in te zetten op sensibilisatie, educatie en sociale projecten trachten we bij te dragen tot een duurzame samenleving. Hierbij wordt gretig gebruik gemaakt van de mogelijkheden die ons bezoekerscentrum De Watersnip ons geeft. Hier zetten we bijvoorbeeld in op natuureducatie via de scholen en informeren via onze begeleide wandelingen.

Projecten zoals het Prikkelpad en Bonvenon zijn mooie voorbeelden van hoe we met de vereniging binnen Beringen trachten te werken aan een meer duurzame samenleving.

Als lokale vereniging werken we rechtstreeks op de doelstellingen van klimaat (13), kwalitatieve educatie (4), Schoon water en sanitair (6) en Leven op Land (15).

Vanuit de moederorganisatie Natuurpunt wordt binnen Beringen ook stevig ingezet op Waardig werk en economische groei (8) en Partnerschappen (17).

Bij het beheer worden naast de eigen arbeiders verschillende sociale ploegen betrokken.

Projecten zoals Grasgoed en Care Peat zetten in op de ontwikkeling van innovatieve technieken met verschillende internationale partners.

Met het grasgoedproject werd o.a. bekeken hoe het maaisel uit de vallei kan worden omgezet in producten zoals papier en isolatiemateriaal.

 

Natuur herontdekken.

De Coronacrisis heeft natuurlijk ook invloed gehad op onze werking. We hebben heel wat activiteiten moeten annuleren en ook werking van het bezoekerscentrum werd hierdoor sterk beperkt. Naast deze negatieve effecten zijn er ook positieve effecten op vlak van  natuurbelevingen. Hopelijk worden de inwoners van Beringen zich meer  bewust van het belang van de unieke natuur in de onmiddellijke omgeving en willen ze samen met ons werken aan een duurzame toekomst.