Nationaliteit

De wettelijke bepalingen inzake de Belgische nationaliteit zijn opgenomen in het Wetboek Belgische Nationaliteit (WBN). Je kan Belg zijn van rechtswege, vrijwillig een aanvraag indienen of zelfs de Belgische nationaliteit verliezen.

Als je Belg wil worden kan je een aanvraag indienen bij de dienst burgerzaken, sectie burgerlijke stand. Onze dienst zal eerst nagaan of je voldoet aan de wettelijke voorwaarden. Als je alle vereiste documenten kan voorleggen, zal de aanvraag overgemaakt worden aan het Parket van de Procureur des Konings in Hasselt. De Procureur des Konings kan de Belgische nationaliteit dan toekennen.

Kosten

De aanvraag van de Belgische nationaliteit kost 150 euro.

Bijzonderheden

De nationaliteitswetgeving is een ingewikkelde wetgeving. Voor informatie kan best contact opgenomen worden met de dienst burgerzaken.

Aanpak

Je moet een afspraak maken bij dienst burgerzaken, Belgische nationaliteit

Meenemen

Je identiteitskaart.