Belgische nationaliteit

De wettelijke bepalingen inzake de Belgische nationaliteit zijn opgenomen in het Wetboek Belgische Nationaliteit (WBN). Je kan Belg zijn van rechtswege, vrijwillig een aanvraag indienen of zelfs de Belgische nationaliteit verliezen.

Voorwaarden

Als je Belg wil worden, kan je een aanvraag indienen bij de dienst burgerzaken, sectie burgerlijke stand. De nationaliteitswetgeving is een ingewikkelde wetgeving, daarom ontvangen we graag alle informatie van de aanvrager via mail op nationaliteit@beringen.be Wij kijken na of je voldoet aan de wettelijke voorwaarden en informeren je over de vereiste documenten. Wanneer alles voorgelegd wordt, zal de aanvraag overgemaakt worden aan het Parket van de Procureur des Konings in Hasselt. De Procureur des Konings kan de Belgische nationaliteit dan toekennen.

Procedure

Je maakt een afspraak

  • online
  • via het algemeen nummer 
  • aan het onthaal van het Stadhuis

Wat meebrengen

Je verblijfskaart

Kostprijs

De aanvraag Belgische nationaliteit kost 150 euro.