Belgische nationaliteit

De wettelijke bepalingen inzake de Belgische nationaliteit zijn opgenomen in het Wetboek Belgische Nationaliteit (WBN). Je kan Belg zijn van rechtswege, vrijwillig een aanvraag indienen of zelfs de Belgische nationaliteit verliezen.

Voorwaarden

Als je Belg wil worden, kan je een aanvraag indienen bij de dienst burgerzaken, sectie burgerlijke stand. Onze dienst zal eerst nagaan of je voldoet aan de wettelijke voorwaarden. Wanneer je alle vereiste documenten kan voorleggen, zal de aanvraag overgemaakt worden aan het Parket van de Procureur des Konings in Hasselt. De Procureur des Konings kan de Belgische nationaliteit dan toekennen.

Procedure

Je maakt een afspraak

  • online
  • via het algemeen nummer 
  • aan het onthaal van het Stadhuis

De nationaliteitswetgeving is een ingewikkelde wetgeving. Voor meer informatie kan je ook mailen.

Wat meebrengen

Je verblijfskaart

Kostprijs

De aanvraag Belgische nationaliteit kost 150 euro.