Molendijk riolering en fietspaden

In 2013 werden de werken voor de aanleg van de gescheiden riolering in het grootste deel van de Molendijk beëindigd. Bij deze werken werden ook nieuwe vrijliggende fietspaden, kruispuntaanpassingen en een nieuw wegdek aangelegd. Ook op de overige delen van de Molendijk wordt gescheiden riolering en de heraanleg van fietspaden voorzien. Voor de aanleg van de riolering wordt er steeds samengewerkt met Fluvius. Fluvius draagt de kosten van de rioleringswerken. Voor deze dossiers worden verschillende subsidies aangevraagd:
- subsidie bij de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) voor de aanleg van gescheiden riolering
- subsidie bij het Fietsfonds voor de aanleg van functionele fietspaden.

Voor het bekomen van deze subsidies is er een meestal lang administratief traject af te leggen.

De werken voor de Molendijk zijn nog opgesplitst in 2 fasen.

Fase 2 - voorziet de heraanleg van het deel Molendijk tussen Trompetstraat en Koerselsesteenweg samen met de herinrichting van het kruispunt met de Albert I laan en het eerste deel van de Aardeweg ( tot aan de bocht).

Riolering, fietspaden en wegdek worden heraangelegd.

Voor dit dossier werd een subsidie van VMM aangevraagd. Voorlopig is dit dossier nog niet opgenomen op het subsidiëringsprogramma.

Fase 3  -  aanleg van het deel Molendijk tussen Heerbaan en de toegangsweg naar het zuiveringsstation (RWZI).

Deze werken werden uitgevoerd in de loop van 2018.