Missie en visie

Onze missie is leidend om de toekomst van de stad Beringen vorm te geven. 

Als lokaal bestuur streven we, samen met de burgers, naar welzijn en welvaart in Beringen door kansen te creëren en te benutten via een aanbod op maat in een uniek kader van verleden en toekomst, dorp en stad, industrie en natuur.

We zien Beringen als een toonaangevende stad op mensenmaat. Een stad die verenigt en krachten bundelt. Waar levenskwaliteit, participatie, verbondenheid en ondernemerschap centraal staan. 

Vanuit drie grote krachtlijnen ‘verbinden’, ‘groeien’ en ‘kansen geven’ zetten we in op acht beleidsdoelstellingen die leidend zijn tot de volgende legislatuur. 

1.    Beringen bereikbaar
2.    Beringen ondernemend en talentgericht
3.    Beringen bruisend en kindvriendelijk
4.    Beringen verbindt
5.    Beringen groeit
6.    Beringen leefbaar en veilig
7.    Beringen toegankelijk en zorgzaam
8.    Beringen excelleert

De strategie om deze visie om te zetten in resultaten wordt in het strategisch meerjarenplan 2020-2025 concreet gemaakt in actieplannen en acties.