Minimale levering aardgas en elektriciteit

Ben je klant bij netbeheerder Fluvius en betaal je uw energie via Prepaid (vroeger ‘budgetmeter’)? 
Verwarm je op aardgas, of op elektriciteit via exclusief nachttarief? Heb je te weinig geld om op te laden? 

Dan kan je tussen 1 november en 31 maart onder bepaalde voorwaarden een minimale levering aardgas of elektriciteit aanvragen om je woning te verwarmen. Als je in aanmerking komt dan ontvang je een halfmaandelijkse tussenkomst die je helpt om je woning te verwarmen in de winterperiode. 

Er kunnen voorwaarden verbonden worden aan het geven van de financiële steun (de opladingen), bijvoorbeeld: 

  • schuldbegeleiding en schuldafbouw 
  • maatregelen om het gebruik te verminderen (bijvoorbeeld een energiescan laten uitvoeren) 
  • een afspraak in verband met de oplading tijdens de niet-winterperiode met het doel vóór de volgende winterperiode een reserve te hebben
  • de terugbetaling van een gedeelte van het toegekende bedrag.

Hoe aanvragen: 

Voor een aanvraag Minimale Levering Aardgas of Elektriciteit kan je terecht bij een maatschappelijk assistent van de sociale dienst van OCMW Beringen.  

Na ontvangst van je aanvraag voert een maatschappelijk assistent een onderzoek naar je sociale en financiële situatie. Je dossier wordt vervolgens voorgelegd aan het bijzonder comité sociale dienst. Zij nemen een beslissing binnen de 30 dagen na de aanvraag.    

Maak hier een afspraak op de Sociale Dienst 

Meenemen naar je afspraak: 

  • identiteitskaart 
  • budgetmeterkaart indien je nog een analoge budgetmeter hebt 
  • een bewijs van inkomsten van alle gezinsleden (bijvoorbeeld loonfiches, attesten van uitkering, rekeninguittreksels...) 
  • een bewijs van de vaste kosten (huur, water energie, internet, verzekeringen...) 
  • de contactgegevens van je schuldbemiddelaar, indien je in collectieve schuldenregeling bent