Minder Mobielen Centrale

Kan je geen gebruik maken van het openbaar vervoer omwille van je handicap, leeftijd, gezondheidsproblemen of sociale situatie en kan je niet terugvallen op familie en/of mantelverzorgers, dan kan je een beroep doen op de Minder Mobielen Centrale. Vrijwilligers brengen je onder andere naar de kapper, de winkel, de dokter, familie,... Met de liftbus kunnen ook rolstoelgebruikers een beroep doen op de Minder Mobielen Centrale.
  • je moet inwoner zijn van Beringen 
  • dit kost 0,36 euro per km te rekenen vanaf het vertrek van de chauffeur tot hij weer terug is
  • de gemaakte parkeerkosten en de effectieve kosten voor een drankconsumptie wanneer de chauffeur blijft wachten, bijvoorbeeld bij een langere afspraak in het ziekenhuis zijn ook voor jouw rekening
  • een maatschappelijk assistent van de thuiszorgdienst komt op huisbezoek om het lidmaatschap in orde te maken en geeft de volledige uitleg over de werking van de Minder Mobielen Centrale. Om je lid te maken hebben we je persoonsgegevens nodig (naam, adres, rijksregisternummer,...) en een klevertje van de mutualiteit. Het lidmaatschap is gratis.