Minder hinder

Dit jaar staan er ook nog enkele onderhoudswerken aan wegen op de planning. 
Stad Beringen voegt enkele werken samen om zo minder hinder te veroorzaken.

 • WEGENIS- EN RIOLERINGSWERKEN OP KOERSELSESTEENWEG:
  Op de Koerselsesteenweg is er ter hoogte van het kruispunt met de Molendijk en Aardeweg enkel beurtelings verkeer mogelijk via verkeerslichten.
  De Aardeweg en Molendijk zijn afgesloten voor doorgaand verkeer. Timing: deze werken zijn reeds bezig.
  Vanaf 20 april tot eind augustus is er enkel plaatselijk verkeer op de Koerselsesteenweg mogelijk vanaf de spoorweg tot aan de Nieuwendijk.

 • ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN KOERSELSESTEENWEG:
  Op de Koerselsesteenweg vanaf de Ward Schoutedenstraat tot aan Molendijk zijn onderhoudswerkzaamheden aan het wegdek gepland.
  Timing hiervan wordt afgestemd met de timing van de asfaltering van de nieuwe brug. Buurtbewoners worden hier tijdig van verwittigd.