Militiegetuigschrift

Een militiegetuigschrift is een getuigschrift dat bevestigt dat je aan de militiewetten voldeed. Het getuigschrift vermeldt de periode van je militaire dienst.

Voorwaarden

Het militiegetuigschrift wordt enkel uitgereikt aan mannen die geboren zijn voor 1 januari 1976. Mannen geboren na 31 december 1975 kunnen een getuigschrift krijgen waaruit blijkt dat ze niet onderworpen zijn aan de legerdienst.

Kosten

Geen kosten.

Bijzonderheden

Het militiegetuigschrift wordt uitgereikt door:
  • het gemeentebestuur van de woonplaats
  • het gemeentebestuur van de militiewoonplaats (indien men niet meer in België woont); dit is de plaats waar de persoon ingeschreven was op 1 oktober van het jaar waarin hij 16 jaar werd

Aanpak

Je moet je aanmelden aan het loket van dienst burgerzaken, sectie burgerlijke stand.

Meenemen

Je identiteitskaart.