Militiegetuigschrift

Een militiegetuigschrift is een getuigschrift dat bevestigt dat je aan de militiewetten voldeed. Het getuigschrift vermeldt de periode van je militaire dienst.

Maak een afspraak - militiegetuigschrift

Voorwaarden

Het militiegetuigschrift wordt enkel uitgereikt aan mannen die geboren zijn voor 1 januari 1976. Mannen geboren na 31 december 1975 kunnen een getuigschrift krijgen waaruit blijkt dat ze niet onderworpen zijn aan de legerdienst.

Procedure

Het militiegetuigschrift wordt uitgereikt door:

  • het gemeentebestuur van de woonplaats
  • het gemeentebestuur van de militiewoonplaats (indien men niet meer in België woont); dit is de plaats waar de persoon ingeschreven was op 1 oktober van het jaar waarin hij 16 jaar werd

Je maakt een afspraak

  • online
  • via het algemeen nummer
  • aan het onthaal van het Stadhuis

Wat meebrengen

Je identiteitskaart

Kostprijs

Het getuigschrift is gratis.