Milieu- en lawaaihinder

In dringende gevallen en buiten de kantooruren kan milieuhinder gemeld worden door te bellen naar het noodnummer 112.
In andere gevallen kan milieuhinder hier gemeld worden.