Milieuacties door verenigingen

We verlenen een subsidie (SENPRO) aan verenigingen en groeperingen die zelf sensibilisatieprojecten rond milieu organiseren of die deelnemen aan sensibilisatieprojecten georganiseerd door de milieudienst.

Je kan subsidies krijgen voor:

 • opruimen van sluikstorten en zwerfvuil in speelbossen, langs wegen en paden, in wijken en speelpleinen:

  • subsidiebedrag: 1,00 euro per persoon/uur + 5,00 euro per m³ opgeruimd afval

  • het ingezamelde afval wordt opgehaald op een vooraf afgesproken locatie. Verenigingen kunnen volgende materialen ontlenen voor hun opruimacties:
   • werkhandschoenen 
   • veiligheidsvest
   • afvaltang
   • veerweegschaal
   • stootkar
   • afvalzakken
    
 • beheerswerken: de duur van de activiteit voor jongeren (11 tot 16 jaar) is maximum een halve dag; volwassenen kunnen een halve of volledige dagactiviteit organiseren:

  • in natuurgebieden: subsidiebedrag: 1,00 euro per persoon/uur
  • binnen de perimeter van de broedgebieden van de watersnip: 2,00 euro per persoon/uur

 • huur van herbruikbare bekers:

  • kleine evenementen (<500 bezoekers): 75,00 euro
  • middelgrote evenementen (500 - 5.000 bezoekers): 100,00 euro

 • aankoop herbruikbare bekers

  • subsidiebedrag: 50% van de, aan de hand van facturen, bewezen kosten

 • voorgestelde projecten: deze projecten worden door het college van burgemeester en schepenen vooraf beoordeeld aan de hand van de criteria, noodzaak en effect voor het leefmilieu en de sensibiliserende waarde voor de kandidaat-uitvoerder:

  • subsidiebedrag: wordt vastgesteld door het college van burgemeester en schepenen

 • sensibilisatieprojecten georganiseerd door de milieudienst:

  • subsidiebedrag: wordt vastgesteld door het college van burgemeester en schepenen
De vergoeding per SENPRO MILIEU-actie kan maximaal 250,00 euro bedragen. De subsidie kan door het college van burgemeester en schepenen verminderd worden indien het aanbod van projecten het totale jaarlijkse subsidiebedrag overschrijdt.. We geven geen vergoeding voor acties die al via andere kanalen subsidie ontvangen.

De uitbetaling gebeurt in december-januari.

Je aanvraag moet minstens drie weken voor de aanvang van de actie binnengebracht worden op de milieudienst.