Middenstandsraad

De stedelijke middenstandsraad is het adviesorgaan voor alle beleidsdomeinen rond middenstand. Deze raad beoogt een positieve verstandhouding tussen de handelaarsverenigingen uit de deelgemeentes onderling en tussen de middenstandsverenigingen en het stadsbestuur.

Uit elke handelskern worden maximaal 3 ondernemers afgevaardigd naar de stedelijke middenstandsraad.

Er worden algemene zaken met betrekking tot handel en ondernemerschap besproken voor heel Beringen.

De stedelijke middenstandsraad organiseert ook jaarlijks de eindejaarsactie bij de handelaars en de ondernemersreceptie.

MEER INFORMATIE?
Contacteer dienst ondernemen