Meldingen wegen, fietspaden en voetpaden

In Beringen worden de meeste wegen beheerd door stad Beringen. Het onderhoud en de herstelling van die wegen en de aanliggende fiets- of voetpaden is de verantwoordelijkheid van het stadsbestuur. Er zijn echter ook een aantal gewestwegen. Die vallen onder de bevoegdheid van het Agentschap Wegen en Verkeer.
Als je schade aan of een probleem vaststelt met het wegdek, een voetpad of fietspad, kan je dit altijd melden bij het stadsbestuur. Dit kan een put zijn, losliggende tegels, een probleem met een riooldeksel enzovoort.
Wij onderzoeken steeds je melding en gaan na of onze eigen dienst het probleem zelf oplost of we zullen de melding doorgeven aan de bevoegde externe dienst.
In geval je melding betrekking heeft op een gewestweg dan zullen wij de melding doorgeven aan het Vlaams Gewest.