Meldingen verkeer

Stad Beringen is continu bezig om verbeteringen aan te brengen in het verkeer. We willen gevaarlijke situaties vermijden en de snelheid beperken. Een belangrijke bron van informatie in verband met problemen zijn de gebruikers van de wegen, de buurtbewoners,… Als je problemen vaststelt in het verkeer, laat het ons dan weten. Er zal steeds een onderzoek volgen naar het gemelde probleem. 
De dienst wegen en publieke ruimte onderzoekt steeds je melding en bekijkt in welke mate er een oplossing kan gevonden worden voor het gemelde probleem.