Masterplan

Het document '30 uitdagingen en 100 acties' opgesteld door de bewoners van De Cité, bevatte meer dan voldoende informatie om de toekomstplannen voor De Cité te gaan opmaken.

Er werd gestart met de opmaak van een Masterplan. Een Masterplan is de eerste fase van 'stadsontwikkelingsprojecten'. Het bouwt een toekomstvisie op voor de verschillende onderdelen in de wijk, en hoe je deze onderdelen met elkaar moet verbinden.

Het Masterplan voor De Cité 'Gekoesterde Mijncités' werd afgerond in maart 2021. Het vormt sinds die datum het kader voor de verdere ontwikkelingen in De Cité. Of het nu gaat over de invulling van pleintjes, de inrichting van de Stationsstraat, woningrenovatie, de renovatie van het Mijnstadion, ...

Je vind voor al deze projecten een basisvisie in het Masterplan!