Marktreglement

Dit reglement bevat nadere gemeentelijke voorschriften voor het inrichten van openbare markt.