Marktreglement

Dit reglement bevat nadere gemeentelijke voorschriften voor het inrichten van openbare markt.

Het treedt in werking na goedkeuring van de gemeenteraad van 9 oktober 2017.