Marktcommissie

De markcommissie is een adviesraad samengesteld uit 7 verkozen marktkramers, de schepen van ondernemen en de marktleiding.
Zij kan advies uitbrengen over de werking, de veiligheid en het toezicht op de markt.
Zij kan initiatieven nemen ter promotie van de markt.

MEER INFORMATIE?
Contacteer dienst ondernemen