MARKT 23: Neoclassicistisch hoekhuis

Het hoekhuis (tweede helft 19de eeuw maar oudere kern) is beeldbepalend op het Marktplein.
Het gebouw deed vroeger dienst als hotel ‘le Cerf’ of ‘Het Hert’.

Bronnen

  • Archeologienota Beringen, herinrichting centrum, rapport 944
  • Kiosk Heemkunde Beringen-Paal
  • Memorandum Beringen