Mantelzorgplan Beringen

Naast de mantelzorgpremie wordt er gewerkt aan een breed mantelzorgplan ter ondersteuning en omkadering voor alle mantelzorgers.

Stad Beringen wilt bovendien een mantelzorgbeleid uitrollen dat op maat is van onze Beringse mantelzorgers. Omdat we niet iedereen kunnen bereiken met een financiële premie, wordt ingezet op een lokaal ondersteuningsplan. Steeds brengen we de noden van de mantelzorger en zorgvrager in kaart. Zo hebben we in het recente verleden al een enquête gelanceerd, maar ook hiernaast is feedback van inwoners steeds welkom. Al deze feedback wordt verwerkt in een ruimer mantelzorgbeleid. Op deze manier zorgen we voor een beleid dat meegroeit en meedenkt met de mantelzorgers.