Mals Vlees

Mals Vlees is een theatercollectief uit Beringen, opgericht in 2012 onder de vleugels van Produktiehuis Padarijs en onder de professionele, artistieke begeleiding van Ingrid Dullens die als podiumkunstenaar afstudeerde aan Studio Herman Teirlinck en als dramadocent aan Toneelacademie Maastricht. Binnen Mals Vlees ontmoeten amateurspelers en professionele kunstenaars elkaar in eigen creatie.

Het collectief produceert artistieke theaterproducties, participatieve projecten en organiseert creatieve theaterateliers voor kleuters, kinderen, jongeren en volwassenen.

Deze drie onderdelen staan in voortdurende verbinding met elkaar.

 

Ateliers

Mals Vlees organiseert theaterateliers voor jong en oud waarin de speler centraal staat. Vanuit improvisatie wordt er hard gewerkt aan eigen werk. Theatertechnieken passeren spelenderwijs de revue maar zijn nooit het uitgangspunt van een atelier. Vertrekpunt is altijd de persoonlijke groei, de dialoog met elkaar en de docent en het samenspel, het werken in groep. Een atelier werkt als het bruist en daar gaan en staan wij voor! Dit creatieve proces vindt plaats in een veilige context waarbinnen de confrontatie in spel niet uit de weg wordt gegaan. Deze ateliers vinden plaats onder leiding van professionele dramadocenten.

 

Theater tegen armoede

Sociale thema’s staan hoog op de Mals Vlees-agenda. In 2015 maakten we een scholenvoorstelling rond armoede in de klas, ‘Het Geheim’.  Hiermee touren we reeds een aantal jaren in Vlaamse scholen. Kinderen, jongeren en hun leerkrachten bewust maken over het thema armoede en dit bespreekbaar maken op school is de doelstelling.

Deze voorstelling komt met een lesmap voor de leerkrachten en is nog steeds te boeken.

 

Cultuureducatie voor iedereen

Mals Vlees streeft naar cultuureducatie voor iedereen en werkt via het participatiefonds oplossingen uit voor wie lesgeld een probleem vormt.

Theater kan iedereen ontroeren, ongeacht leeftijd, etniciteit, geaardheid… Bij Mals Vlees wordt niemand uitgesloten.

 

Participatief

Participatief theater is hét uithangbord van Theaterhuis Mals Vlees. Dit resulteert in samenwerkingen tussen verschillende doelgroepen en Mals Vlees die samen een theaterproductie op poten zetten. Eén van de voorbeelden hiervan is MIJNsporen: een participatief multidisciplinair project op locatie waarin de senioren van het Sporenpark, een woonzorgcentrum in Beringen–Mijn, centraal staan. Het project focust zich op de belevingswereld van de inwonende senioren met dementie en hun mantelzorgers in interactie met de andere participanten, amateurspelers Mals Vlees, muzikanten Kwart voor Vrijdag, fotografe Mine Dalemans en theatermaker Ingrid Dullens. MIJNsporen zou resulteren in een beklijvende muzikale theatervoorstelling, een fototentoonstelling, een publicatie en worden afgesloten met een info/vormingsmoment. Helaas strooide COVID-19 roet in het eten.

Daarnaast zijn er nog heel wat andere sociaal-participatieve projecten: met Katarsis (Genk) werken we aan een productie rond verslavingsproblematiek, met Rimo (Leopoldsburg) aan een productie rond armoede. Met deze samenwerkingsprojecten wil Mals Vlees de spelers uit de doelgroep laten doorstromen naar de reguliere werking.

 

 

Mals Vlees vind je in de Lutgartsite, Stadswal 14.

Meer info: https://malsvlees.be/ of malsvlees.beringen@gmail.com