Machtiging signaalgevers

Wanneer je een evenement wil organiseren waarbij je signaalgevers wil inzetten, vraag je een machtiging voor de signaalgevers aan. 

Je aanvraag dien je minimaal twee weken voor het evenement in bij de dienst verkeer van stad Beringen. 

In je aanvraag neem je volgende informatie op

  • naam van evenement
  • datum van evenement
  • locatie van evenement
  • soort evenement
  • gegevens van de signaalgevers: naam, adres,…