Machtiging praalwagens

Voor praalwagens moet je bij de start- en eindgemeente een machtiging aanvragen. In Beringen heb je een machtiging nodig als de standplaats van de praalwagen in Beringen gelegen is en je elders naar een stoet gaat of om naar de stoet in Beringen te komen. De voorwaarden waaraan je moet voldoen staan vermeld in het aanvraagformulier. Het aanvraagformulier, samen met een foto van de praalwagen, dien je minstens één maand vooraf te bezorgen aan de dienst mobiliteit.

Voorwaarden

In verband met de veiligheid zijn er onder meer volgende aandachtspunten die gecontroleerd kunnen worden
  • beschikbaarheid rijbewijs chauffeur
  • formulieren verzekering, burgerlijke aansprakelijkheid enzovoort
  • technische eisen waaraan de auto’s en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen
  • decorstukken, beweegbare delen enzovoort op de praalwagen dienen goed vastgemaakt te zijn
  • de vereniging zorgt voor een goede stabiliteit van de wagen
  • op elke praalwagen dient een goedgekeurd brandblusapparaat aanwezig te zijn

Bijzonderheden

Infrabel wijst er op dat het belangrijk is om van de praalwagens af te stappen en de spooroverwegen te voet over te steken. Dit om het gevaar op elektrocutie te voorkomen op de locaties waar bovenleidingen aanwezig zijn.