Luchtballonvaart en helikoptervluchten

Om veiligheidsredenen moet je voor helikoptervluchten en luchtballonvaarten een vergunning van de burgemeester hebben.

Voorwaarden

  • De aanvrager heeft toestemming van de eigenaar van het perceel waar de vlucht vertrekt en/of landt.
  • De nodige schikkingen worden getroffen om de openbare orde te verzekeren en te vermijden dat het publiek te dicht zou naderen bij het opstijgings- en landingsariaal bij helikoptervluchten.
  • Voor helikoptervluchten moet een toelating voor de aanleg van een tijdelijke helihaven voorgelegd te worden door de bevoegde dienst luchtvaartdienstbaarheden en machtigingen.

Kosten

Geen kosten.

Aanpak

Aanvragen 30 dagen voor de activiteit.

Meenemen

  • grondplan met aanduiding van de landings- op opstijgzone
  • datum en uur van de activiteit
  • toestemming van de grondeigenaar
  • naam, adres, gsm-nummer verantwoordelijke voor de vluchten