Loslopende dieren

Loslopende dieren op de openbare weg kunnen gevaarlijk zijn en veroorzaken soms ongevallen. Meestal gaat het over honden, maar soms ook over koeien en paarden, schapen, geiten,... Zie je een dier los lopen en levert dit een gevaarlijke situatie op, meld dit dan onmiddellijk aan de politie op het noodnummer 101. Dit kan 24 uur op 24.

Wij doen al het mogelijke om het dier te vangen en voor een tijdelijke opvangplaats te zorgen. Als je de mogelijkheden hebt, kan je het dier zelf vangen en tijdelijk opvangen vooraleer je de politie belt. Wanneer de eigenaars gekend zijn, worden ze zo snel mogelijk verwittigd om hun dier op te halen.

Honden

  • De politie geeft de melding door aan een hondenvanger.
  • Deze hondenvanger tracht loslopende honden zo snel mogelijk te vangen en te kijken of deze een chip (identificatie) dragen.
  • Wanneer de eigenaar gekend is, verwittigt de hondenvanger hem of haar om het dier zo snel mogelijk te komen ophalen.
  • Indien de eigenaar niet gekend is, wordt het Blauwe Kruis Lommel verwittigd om het dier op te halen.
  • Indien de eigenaar later nog opduikt, kan deze het dier daar afhalen. Voor de tijdelijke opvang in het dierenasiel moet de eigenaar een vergoeding betalen.

Indien je zelf de hond al gevangen hebt en je kan hem tijdelijk opvangen, verwittig je best de politie. De politie verwittigt steeds het Blauwe Kruis Lommel voor ophaling.

Katten

Je kan de aanwezigheid van zwerfkatten online, telefonisch of aan het onthaal van het Stadhuis aangeven. Zij maken de melding dan over aan de bevoegde organisatie.

De stad geeft op hun beurt deze informatie door aan het Blauwe Kruis Lommel, die zorgt voor de plaatsing en ophaling van vangkooien.
Ook noodlijdende en gekwetste katten worden opgehaald door het Blauwe Kruis Lommel.

Indien het een nestje kittens (jonger dan 6 weken die tam zijn en met de hand gepakt kunnen worden) van een zwerfkat betreft, kan je contact opnemen met Cat Shelter of Purrito kittens gevonden.

Purrito Cat Shelter werd opgericht met als doel een opvangnet te bieden aan de meest fragiele doelgroep onder de zwerfkatten. Onze patiëntjes zijn hulpbehoevende kittens die nog niet zelfstandig kunnen eten, die ziek, onderkomen of gekwetst zijn en op krachten moeten komen.  

Onze kittenopvang heeft geen centrale locatie. Kittens krijgen in huiselijke omgeving de nodige verzorging en socialisatie. De organisatie werkt 100% met vrijwilligers.

Interesse in adoptie van kittens? Kijk in de rubriek ‘adoptie’ en neem contact op met onze planning.

Andere dieren

Bij meldingen van andere rondzwervende dieren, zoals paarden, pony's, geiten, schapen, koeien, enz. wordt een politiepatrouille gestuurd. Het rondzwervende dier wordt in de mate van het mogelijke ergens ingesperd. Er wordt getracht de eigenaar te achterhalen en te verwittigen. Indien de eigenaar onbekend blijft, wordt het Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum Heusden-Zolder gevraagd om het te komen ophalen en opvangen, met kosten. Deze kosten kunnen worden verhaald op de eigenaar, indien deze bekend raakt.