Loon en voordelen

Omdat je voor de (lokale) overheid werkt, is je loon gebonden aan vooropgestelde wettelijke barema’s. In de vacaturetekst vermelden we het minimum- en maximum bruto maandloon in functie van de job waarvoor je wil solliciteren.   

Wanneer je geslaagd bent voor de selectieprocedure kan je altijd een gedetailleerde loonsimulatie vragen bij de personeelsdienst. De berekening van jouw loon hangt af van je relevante werkervaring en je burgerlijke staat. 

Welke andere voordelen bieden we nog?  

  • Maaltijdcheques aan € 8 per dag en ecocheques tot € 60 per jaar 
  • 30 verlofdagen bij een voltijdse tewerkstelling en 4 extra feestdagen op jaarbasis: 11 juli, 2 november, 15 november en 26 december 
  • Flexibel werkkader 
  • Groepsverzekering tweede pensioenpijler aan 3% van je brutoloon en een hospitalisatieverzekering via een derdebetalersregeling
  • Voordelen via GSD-V en het platform PlusPas 
  • Jaarlijkse mogelijkheid tot instap fietsleasing 
  • Gratis abonnement voor woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding aan € 0,27 / kilometer. 
  • Kwaliteitsvol (ICT) materiaal voor de uitvoering van je job 
  • Diverse opleidingsmogelijkheden op jouw maat 
  • Teambuildingbudget, personeelsactiviteiten- en festiviteiten zoals de sportdag en de nieuwjaarsreceptie.