Lokale economie

Uit de resultaten van de Corona Impact Monitor kwam duidelijk naar voren dat Beringenaren de lokale economie willen ondersteunen.
Meer dan een kwart van onze inwoners koopt al meer lokaal. Bijna de helft koopt sinds de coronacrisis meer online.

Deze acties werden ondernomen:

  • Faciliteren en ondersteunen lokale horeca
  • Campagnes organiseren en in de kijker zetten van lokale ondernemingen en handelaren
  • Aanmoedigen van lokaal kopen via gerichte acties, gerichte communicatie
  • Bespreking van resultaten met middenstandsraad en ondernemers.
    • Nagaan welke bevindingen voor hen interessant zijn en bekijken welke accenten er kunnen gelegd worden om lokaal ondernemerschap tijdens en na corona te ondersteunen.
    • Welke extra stimulansen kan men geven aan de horeca eens weer ruimte om open te gaan? Zijn er tijdelijke verruimde maatregelen mogelijk? Bv grotere oppervlakte voor buitenterras.

Heb je nog andere ideeën om de lokale economie te ondersteunen? Stuur ons een mail.