Lokaal woonoverleg

Bij de invulling van de gemeentelijke regisseursrol op het vlak van het lokaal woonbeleid neemt het lokaal woonoverleg een centrale plaats in. Het Lokaal woonoverleg (LW0) is het overleg tussen de lokale woonactoren onder verantwoordelijkheid van de gemeente, voor de uitwerking, sturing, afstemming en uitvoering van het lokaal woonbeleid.

De lokale woonactoren zijn woon- en welzijnsactoren actief op grondgebied Beringen.
Binnen het LWO worden de doelstellingen besproken op het vlak van wonen op korte of middellange termijn en de relatie daarvan met sociale en andere woonprojecten.

Gelet op de doelstelling van het lokaal woonoverleg nemen hier best mensen aan deel die zeggingskracht hebben in de eigen organisatie. Mogelijke leden zijn dan ook de schepen bevoegd voor wonen, de voorzitter van het bijzonder comité van de sociale dienst , de directeur of voorzitter van de sociale huisvestingsmaatschappij(en), de coördinator van het sociaal verhuurkantoor. Ambtenaren kunnen ook worden betrokken vanwege hun technische kennis.

In Boek 2, Deel 2 van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021 is een regeling uitgewerkt over de frequentie van het lokaal woonoverleg en de aspecten die op een lokaal woonoverleg moeten worden besproken.
Bijkomende duiding over die aspecten kan je terugvinden in het richtlijnenkader hieronder in de rubriek documenten. (Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021 (citeeropschrift: Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021) (vlaanderen.be))