Lokaal cliëntoverleg

Als verschillende hulpverleners je helpen om je situatie te verbeteren, is het soms moeilijk om het overzicht te houden over wie, wat, wanneer precies doet. Soms is het goed dat al de hulpverleners én cliënt samen overleggen om de geboden hulp beter op elkaar af te stemmen en haalbare afspraken te maken. Een maatschappelijk assistente van het OCMW neemt de rol op zich van neutrale coördinator en organiseert het lokaal cliëntoverleg (LCO), bewaakt de cliëntbetrokkenheid en de positieve ingesteldheid.
  • er dienen minstens drie hulpverleners betrokken te zijn
  • de cliënt is akkoord dat er een overleg georganiseerd wordt
  • de cliënt woont of verblijft in Beringen
De overlegcoördinator van het OCMW krijgt via telefoon of mail van een hulpverlener of van een cliënt de vraag om een overleg te organiseren.

Aan de hand van een goede voorbereiding door de hulpverlener met de cliënt wordt het doel en de agenda van het overleg bepaald. De overlegcoördinator fungeert als neutraal persoon en is niet betrokken bij de individuele hulpverlening van de cliënt. Tijdens het overleg worden alle levensdomeinen overlopen en wordt er gekeken waar nood is aan verandering of bijkomende ondersteuning. 

De overlegcoördinator noteert de afspraken in een verslag. Voor zover mogelijk wordt één hulpverlener aangeduid als contactpersoon die waakt over de begeleiding en het afsprakenplan in zijn geheel. Meestal wordt ook een opvolg-overleg voorzien ter evaluatie of bijsturing van de gemaakt afspraken.