Lijst gezworenen

De gezworenen worden geloot op basis van de vorige kiezerslijst van de federale verkiezingen. Elke 4 jaar trekt de burgemeester, met 2 schepenen als getuigen, twee maal 2 cijfers.

Wanneer kom je in aanmerking?

  • als jouw kiesnummer eindigt op één van deze twee cijfers
  • je bent jonger dan 65 jaar en ouder dan 28 jaar op 1 januari 2021
  • je bent niet ontzet uit je burgerlijke of politieke rechten
  • je kan lezen en schrijven
  • je begrijpt de taal die tijdens het assisenproces gebruikt wordt
  • je bekleedt geen politiek mandaat
  • je behoort niet tot een bepaalde beroepscategorie (bv magistraten, leden van de Raad van State, provinciegouverneurs)
  • je bekleedt geen erediensten
  • je bent geen militair in actieve dienst

Dit jaar stonden in Beringen 410 inwoners op deze lijst. Zij zullen begin maart met de post een steekkaart met begeleidende brief ontvangen.
De kaart moet aan de achterkant worden ingevuld en aan de voorkant worden ondertekend. Daarna moet ze naar de dienst burgerzaken gestuurd worden in de bijgevoegde enveloppe.
Deze kaart mag je ook deponeren in de zwarte brievenbus van het administratief centrum.

De ingevulde steekkaarten worden voor 1 mei overgemaakt aan het provinciebestuur, waar ze 4 jaar worden bewaard.
Het Hof van Assisen vraagt, indien nodig, aan het provinciebestuur kandidaat-juryleden. Uit alle steekkaarten van de provincie worden dan de juryleden geloot.
Of je effectief moet zetelen hangt af van een aantal factoren en wordt bepaald tijdens de juryselectie op het proces zelf.