Lijst gezworenen

De lijst der gezworenen (FOD justitie) is een lijst met namen die uitgeloot werden om als jurylid te zetelen voor het Hof van Assisen.

De personen op deze lijst worden geloot op basis van de vorige kiezerslijst van de federale verkiezingen. Elke 4 jaar trekt de burgemeester, met 2 schepenen als getuigen, twee maal 2 cijfers.

Wanneer kom je in aanmerking?

  • als jouw kiesnummer eindigt op één van deze twee cijfers
  • je jonger bent dan 65 jaar en ouder dan 28 jaar op 1 januari van het betreffende jaar
  • je niet bent ontzet uit je burgerlijke of politieke rechten
  • je kan lezen en schrijven
  • je de taal begrijpt die tijdens het assisenproces gebruikt wordt
  • je geen politiek mandaat bekleedt
  • je niet behoort tot een bepaalde beroepscategorie (bv magistraten, leden van de Raad van State, provinciegouverneurs)
  • je geen erediensten begeleidt
  • je geen militair in actieve dienst bent

De gekozen inwoners van Beringen (410 inwoners in 2021) ontvangen met de post een steekkaart met begeleidende brief.
Deze kaarten moeten volledig ingevuld en ondertekend aan de dienst burgerzaken worden terugbezorgd.
Alle steekkaarten worden voor 1 mei van het betrokken jaar overgemaakt aan het provinciebestuur, waar ze 4 jaar worden bewaard.
Het Hof van Assisen vraagt, indien nodig, aan het provinciebestuur kandidaat-juryleden. Uit alle steekkaarten van de provincie worden dan de juryleden geloot.
Of je effectief moet zetelen hangt af van een aantal factoren en wordt bepaald tijdens de juryselectie op het proces zelf.

Ben je geloot en wil je hierover meer info?

Maak een afspraak - info lijst gezworenen