Lien Vanlangenaeker – Brede School De Terrilling

Brede school De Terrilling gaat voor talentontwikkeling

De Brede School De Terrilling stimuleert de onderwijskansen van leerlingen in de wijk Beringen-Mijn. Wij zetten in op talentontwikkeling door het verlagen van drempels voor kinderen uit de buurt. Samen met vrijwilligers, trainers, ouders en leerkrachten organiseren we diverse activiteiten op school zoals: toneel-les, schaken, knutselen, … We gaan in gesprek met leerlingen en bevragen hun interesses. Vervolgens gaan we samen met ouders opzoek naar geschikte vrije tijdsactiviteiten waar leerlingen hun talenten kunnen ontplooien. Op deze manier proeven kinderen van het aanbod rond vrije tijd in Beringen.

 

Meer dan 200 anti-verveelpakketten werden bedeeld in Beringen

Buurtwerking RIMO en de Brede School hielden tijdens de corona-lockdown nauw contact met inwoners uit de verschillende buurten. Vervolgens signaleerden heel wat ouders dat kinderen zich thuis vervelen en geen inspiratie meer hadden voor activiteiten. Met dit signaal gingen we aan de slag door iedere dag een tip voor ouders online te publiceren via facebook en andere sociale media. In totaal werden er 100 tips verspreid aan ouders via de Brede School. Al snel merkten we dat tips alleen niet voldoende waren. Om kwetsbare gezinnen verder op weg te helpen ontwikkelden we ‘anti-verveelpakketten’. Deze bevatte knutselmateriaal waarmee gezinnen zelf aan de slag konden. Meer dan 200 gezinnen kregen 3 keer een pakket dat werd samengesteld door de Brede School, RIMO en stad Beringen.

Corona zorgde voor grote veranderingen binnen het gezinsleven. Plots werkten ouders thuis en konden kinderen niet naar school gaan. We merkten dat gezinnen meer nood hadden aan structuur. Samen met partners zoals Kind&Taal, het OCMW, DOMO vzw, RIMO, Jeugdwelzijnswerk en stad Beringen werden er boekjes ontworpen met tips voor ouders.

Daarnaast hebben we een bakfiets ontworpen waarmee we in de buurt trekken. Op de stoep organiseren we leuke activiteiten voor kinderen zoals de ‘Beringen Bootcamp Battle’.

 

Kinderen moeten plezier maken

Kinderen moeten plezier maken en zich ten volle ontplooien. Sommige gezinnen hebben een moeilijke periode achter de rug door Corona. We blijven inzetten op het betrekken van de buurt en de talenten van ouders en hun kinderen.