Leerlingen SBS Koersel ontdekken in Bokrijk de waarde van erfgoed en vakmanschap

Gepubliceerd opdinsdag 15 jun 2021 om 12:22

In het Openluchtmuseum van Bokrijk vindt momenteel een grootschalige restauratiecampagne plaats waarbij ook de zogenaamde ‘Kelderhut van Koersel’ onder handen wordt genomen. Deze restauratie was voor stad Beringen een unieke kans om samen met de Stedelijke Basisschool Koersel een ‘Jong redt Oud’-project op te zetten om jongeren op een eigentijds manier kennis te laten maken met erfgoed. De leerlingen van het zesde leerjaar brachten op 10 juni een bezoek aan Bokrijk om meer te leren over dit lokaal erfgoed. “Het is belangrijk dat we jongeren actief kennis laten maken met het erfgoed uit hun omgeving en hen leren wat vakmanschap is”, aldus schepen van Erfgoed An Moons.   

De kelderhut van Koersel is een reconstructie van een kuilwoning die werd opgetrokken onder leiding van de Lummense kunstschilder Charles Wellens (1889 – 1958), één van de drijvende krachten achter het Openluchtmuseum van Bokrijk. Tijdens de Eerste wereldoorlog maakte hij schetsen van een kelderhut bewoond door een eenzaat op de Koerselse heide, dicht bij de Zwarte Beek en het huidige militair domein. Kelderhutten dienden vermoedelijk enkel als tijdelijk verblijf dicht bij de heide. 

Het ‘Jong redt Oud’-project kreeg een financiële ondersteuning van provincie Limburg en startte in mei. Door de leerlingen de verhalen achter het erfgoed te laten ontdekken en hen mee verantwoordelijk te maken voor de ontsluiting ervan, leren ze de waarde kennen van erfgoed. Zo zorgen zij er ook mee voor dat het erfgoed kan doorgegeven worden aan de volgende generaties. Tijdens een klassikale voorbereiding, waar de jongeren zelf op zoek gingen naar informatie over een kelderhut en de schilder Charles Wellens, leerden ze kritisch omgaan met het raadplegen en interpreteren van bronnen. In de Watersnip kregen ze een beeld van het vroegere en huidige cultuurlandschap rond de toenmalige kelderhut in Koersel. 

Onder leiding van de restauratiecoördinator kwamen de jongeren tijdens hun uitstap naar Bokrijk op 10 juni alles te weten over oude ambachten, de huidige restauratie en vakmanschap. Hoogtepunt was het moment waarbij ze letterlijk zelf de handen uit de mouwen mochten steken en leerden vitsen en lemen op een raamwerk. Als afsluiter van het project gaan de jongeren eind juni nog zelf creatief aan de slag met de opgedane kennis. Zo bouwen de leerlingen zelf een kelderhut met klei of schilderen ze een kelderhut naar hun eigen beeld. “We beseffen nu dat het leven vroeger heel anders was en dat niet alles zo vanzelfsprekend is zoals vandaag”, getuigt één van de leerlingen.   

“Dit project zal ook volgend schooljaar herhaald worden met de leerlingen van het zesde leerjaar. Zo brengen we toch bijna 140 leerlingen in contact met het lokaal erfgoed”, verduidelijkt directrice Martien Bellinkx. Ook schepen van Erfgoed An Moons wil de samenwerking met jongeren rond erfgoed versterken: “Het is de bedoeling dat we soortgelijke projecten ook met andere scholen of jeugdverenigingen opzetten. Er is heel wat lokaal erfgoed waar jongeren op een actieve manier kunnen bijdragen tot het behoud en de ontsluiting ervan. Ik denk hierbij bijvoorbeeld ook aan de vele kapelletjes die verspreid liggen over het grondgebied van Beringen.” 

In kader van de samenwerking met stad Beringen, mag op initiatief van Bokrijk in de periode september-oktober 2021, één persoon per gezin uit Beringen gratis deelnemen aan een atelierworkshop. Meer info hierover in de september editie van b-magazine.