Leegstandsregister - leegstaande of verwaarloosde bedrijfsgebouwen

De Vlaamse overheid houdt een inventaris bij van leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten. Als bedrijfsruimten leeg komen te staan moet de eigenaar een heffing betalen, waarop de stad opcentiemen int. Dit geld gebruikt de overheid om projecten te ondersteunen die ongebruikte bedrijfsgronden een nieuwe toekomst geven. Op de website van de Vlaamse overheid kom je te weten hoe een bedrijfsruimte terechtkomt in de inventaris, wanneer de heffing is verschuldigd en hoeveel die bedraagt, wat de mogelijkheden zijn tot schrapping en opschorting en of je een subsidie kan krijgen.

We zijn enkel bevoegd voor het doorgeven van een vermoedenslijst aan de Vlaamse overheid, het bekendmaken van de inventaris, het opvolgen en doorgeven van schrappingen en het opvolgen van subsidiedossiers.

  • minimale oppervlakte van het terrein met het bedrijfsgebouw is vijf are
  • een bedrijfsgebouw staat leeg vanaf het ogenblik dat meer dan 50% van de totale vloeroppervlakte van de bedrijfsgebouwen niet effectief benut wordt
  • een bedrijfsruimte is verwaarloosd wanneer zij aan de buitenzijde minimaal twee gebreken van beperkte of één van algemene omvang vertoont
Advies over leegstaande en verwaarloosde bedrijfspanden, mogelijkheden tot schrapping en opschorting en het verkrijgen van een subsidie is gratis.

De heffing op leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfspanden wordt berekend op basis van het geïndexeerd kadastraal inkomen met een minimum van 3.700 euro.