LAFA vzw (Toni Tibollo en zijn vrouw Deborah Magi Okech)

Iedereen verdient onderwijs

LAFA is een liefdadigheidsinstelling actief in Kenia. Onze vereniging werd opgestart met als doel straatkinderen, weduwen en weeskinderen te ondersteunen. In Migori, een stad in Kenia hebben we een opleidingscentrum opgericht waar jongeren vanaf 12 jaar lessen kunnen volgen en een stiel leren zoals: haartooi, textiel bewerking, computer vaardigheden, lassen etc. Hiervoor werden naaimachines gedoneerd, paspoppen, … Via het Spectrumcollege ontvingen we computers voor de school. Samen met vrijwilligers ter plaatsen organiseren we deze opleidingen. Deborah, bezielster van de vereniging, gaat regelmatig naar Kenia om de vereniging te ondersteunen.

Materiële hulp

Jaarlijks worden er twee containers opgestuurd naar Migori, met onder andere materiaal voor de opleidingen en mensen die op straat leven. Heel wat jonge meisjes en weduwen belanden in de prostitutie. LAFA tracht hun netwerk te vergroten en hun de kans te geven voor het volgen van een opleiding. Vervolgens hebben we ook een weeshuis opgebouwd waar kinderen worden opgevangen. Een aantal jongeren hebben dankzij onze opleidingen reeds werk gevonden.

Mondmaskers ten voordele van LAFA vzw

Deborah was aanwezig in Kenia toen de corona-lockdown begon. Samen met vrijwilligers en studenten hebben ze mondmaskers gemaakt. Deze mondmaskers werden bedeeld in Migori en een deel wordt verkocht in België ten voordele van LAFA vzw. In totaal maakten de studenten 2000 mondmaskers!

Wil je LAFA vzw steunen via een gift of het kopen van een mondmasker? Neem dan contact op met de organisatie: info@lafaafrica.org of T 0484 08 57 84

of doneer een gift op hun rekeningnummer: BE72001733634116

www.facebook.com/lovelineaidforAfrica/