Laatste wilsbeschikking

Je kan tijdens je leven vrijwillig een schriftelijke kennisgeving van je laatste wilsbeschikking overmaken aan de ambtenaar van de burgerlijke stand. Die laatste wilsbeschikking kan handelen over:

 • de wijze van lijkbezorging
 • de asbestemming
 • het ritueel van de levensbeschouwing voor de uitvaartplechtigheid
 • de gemeente waar je begraven wil worden
 • de gemeente waar de as begraven, bijgezet of uitgestrooid moet worden
 • de vermelding van het bestaan van een uitvaartcontract

Maak een afspraak - registratie laatste wilsbeschikking

Voorwaarden

Volgende manieren van lijkbezorging zijn mogelijk:

 • begraving van het stoffelijk overschot
 • crematie gevolgd door begraving van de as binnen de omheining van de begraafplaats
 • crematie gevolgd door begraving van de as op een andere plaats dan de begraafplaats
 • crematie gevolgd door uitstrooiing van de as op de strooiweide van de begraafplaats
 • crematie gevolgd door uitstrooiing van de as in de Belgische territoriale zee
 • crematie gevolgd door uitstrooiing van de as op een andere plaats dan de begraafplaats of in de Belgische territoriale zee
 • crematie gevolgd door bijzetting van de as in het columbarium van de begraafplaats
 • crematie gevolgd door bewaring van de as op een andere plaats dan de begraafplaats

Ook kan je het ritueel van de uitvaartplechtigheid laten vastleggen volgens:

 • de Katholieke godsdienst
 • de Protestantse godsdienst
 • de Anglicaanse godsdienst
 • de Orthodoxe godsdienst
 • de Joodse godsdienst
 • de Islamitische godsdienst
 • de Vrijzinnige levensovertuiging
 • de neutraal filosofische overtuiging

Procedure

Je maakt een afspraak

 • online
 • via het algemeen nummer
 • aan het onthaal van het Stadhuis

De registratie van de laatste wilsbeschikking gebeurt meteen.

Wat meebrengen

Je identiteitskaart

Kostprijs

De registratie is gratis.