Kunstproject ‘Van nature uit’ van De Opaal

Gepubliceerd opvrijdag 13 nov 2020 om 14:02

Met het kunstproject ‘Van nature uit’ vraagt De Opaal (De Brug), vrije basisschool voor buitengewoon onderwijs in Paal, aandacht voor hedendaagse thema’s als milieu, duurzaamheid en recyclage. In september werkte de school in samenwerking met kunstatelier Bazart met alle leerlingen aan het project. Ze maakten kunstwerken die tijdelijk een plaats krijgen op het pad naar het park en deels in het park aan de achterzijde van de school. Het project werd mogelijk gemaakt dankzij de steun van Cultuurkuur (initiatief van CANON Cultuurcel en publiq in opdracht van de Vlaamse overheid), stad Beringen en enkele sponsors.

Schepen van cultuur en onderwijs An Moons: “Elk kind heeft unieke talenten en vaardigheden. Alle kinderen moeten de kans krijgen om hun creativiteit en talenten te tonen en verder te ontwikkelen, om zo ook hun nieuwsgierigheid te prikkelen. Daarom is het belangrijk om kinderen op school zoveel mogelijk te laten proeven van cultuur. Als stadsbestuur zijn we dan ook bijzonder trots op wat de leerlingen van De Opaal in dit project gerealiseerd hebben.”

Het Opaalteam: “In dit kunstproject krijgen al onze leerlingen de kans om hun talenten te tonen. In het atelier van Bazart gingen de oudste leerlingen aan de slag met afvalmaterialen en milieuvriendelijke verf om levensechte kunsthonden te maken. We bedachten ook slogans en brachten milieuvriendelijke graffiti aan om het opruimen van afval te stimuleren. Daarnaast pimpten we een vuilnisbak en hingen we 12 opgefleurde nestkastjes in de bomen langs het pad. Tot slot realiseerden de leerlingen een gezellige babbelbank. Alle kunstwerken bestaan uit weerbestendig recyclagemateriaal en hebben we met de beste zorg en aandacht voor de omgeving geplaatst.”

“‘Van nature uit’ is meer dan een kunstproject. Met dit project vragen de leerlingen op een creatieve manier meer respect voor het milieu, de natuur en onze leefomgeving. Een mooie boodschap die we als stadsbestuur onderschrijven en ook nog eens graag in de verf zetten”, vervolgt de schepen.  

“Met de artistieke ingrepen aan en in het park willen we de leerlingen, ouders, het schoolpersoneel, de stad en haar inwoners engageren om het park van Paal proper en leefbaar te houden. Op deze manier willen we er een aangename en mooie ontmoetingsplaats van maken voor jong en oud. Ook willen we op een ludieke manier het opruimen van hondenpoep aanmoedigen bij de bezoekers van het park”, aldus het Opaalteam.”

We hadden jullie in deze coronatijden graag laten genieten van natuur en van kunst, maar tot onze grote spijt en ontgoocheling werden, vlak voor het ter perse gaan van dit artikel, de kunsthonden reeds door vandalen vernield.  

Gelukkig blijven de babbelbank en haar afvalmonsters op post! Kom gerust even zitten en ga op zoek naar de kleurrijke vogelhuisjes.