Kringloopwinkel Reset vzw

Reset vzw zet sterk in op de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. We hebben ze zelf betrokken in de strategie van onze organisatie. We vinden de nominatie als duurzame held dan ook een fijne erkenning voor de inspanningen waar we mee bezig zijn!

Samenwerken aan lokaal hergebruik

Reset vzw staat in voor de inzameling, het verwerken én verkopen van herbruikbare goederen. De goederen worden aangeboden in onze Kringloopwinkels aan betaalbare prijzen, zodat iedereen de mogelijkheid krijgt zijn levenskwaliteit te verbeteren. Zo dragen we bij aan SDG 12 duurzame productie en consumptie. Hieraan gekoppeld hebben we de doelstelling opgemaakt om tegen 2030 aan 6kg hergebruik te zitten per inwoner. Momenteel zitten we aan 5,44 kg dus we zijn op de goede weg.

Het hoofddoel binnen onze werking is mensen tewerkstellen die in het normale economische circuit weinig of geen kansen krijgen. Op deze manier kunnen ze toch hun financiële onafhankelijkheid versterken. We gebruiken het werkterrein om in te zetten op geen armoede.

Bijdragen aan een duurzame samenleving

Via lokale partnerschappen zetten we in op lokale verankering en armoedebestrijding. Zo hebben we samenwerkingen met Sint-Vincentius, asielcentra en andere organisaties zoals OpenHart. We werken ook met een uniform kortingssysteem voor armoede-organisaties, OCMW’s en andere. Mensen blijven centraal staan voor ons. Wat er op ons pad komt, wij staan open voor partnerschappen.

Via onze werking zetten we natuurlijk ook in op milieu en klimaat. We geven goederen een tweede leven waardoor de levensduur verlengd wordt en ze niet onnodig op de afvalberg terecht komen. We hebben de ambitie opgesteld om tegen 2022 CO2 positief te zijn. Dit houdt in dat we meer CO2 emissies vermijden dan we uitstoten. Zo kan er gesteld worden dat er in 2019 ongeveer 290.000 bomen geplant worden door Reset.

Het corona-effect

Tijdens de lockdown moesten onze kringloopwinkels sluiten. Dit had natuurlijk een effect op onze medewerkers zowel sociaal als financieel maar hierin werden ze ook begeleid. Het grootste effect dat wij merken van corona is da massa aan instroom van goederen vanaf mei. Het is duidelijk dat er in de lockdown heel wat huizen een grondige lenteschoonmaak ondergingen.

Toekomst?

Reset wil met haar Kringloopwinkels blijven inzetten op de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. Deze visie trekken ze ook door in nieuwe winkels door te kiezen voor een duurzame bouwmethode maar ook in bestaande winkels door meer in te zetten op hernieuwbare energie. Ze willen hergebruik nog meer toegankelijk en hip maken. Hiervoor organiseren ze tal van activiteiten waaronder - de dag van de Kringwinkel, de zomer solden en in maart de befaamde retro dag. Volg de Kringloopwinkels en hun activiteiten via sociale media:

Droom?

Wij dromen ervan dat elke burger eerst denkt aan tweedehands en tweedekans alvorens er nieuwe producten worden gekocht. Daarnaast blijven we strijden tegen armoede en willen wij via onze eigen werking kansen maximaliseren van kwetsbare personen.