Klokkenluidersmeldpunt

Sinds 11 december 2022 moeten alle lokale besturen een klokkenluidersmeldpunt hebben voor de medewerkers en andere personen die met het lokaal bestuur samenwerken.
Dat is het gevolg van een nieuw Vlaams decreet op basis van een Europese Richtlijn (de EU-richtlijn 2019/1937 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2019 inzake de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden). De nieuwe klokkenluidersregeling heeft als doel om personen te beschermen als zij inbreuken melden van het lokaal bestuur op geldende regelgeving.  

Stel: je wil als klokkenluider melding doen van een vermoeden van fraude of corruptie door het lokaal bestuur (als zijnde en inbreuk op de heersende regelgeving). Hoe ga je tewerk?  

Externe melding 

Indien je als externe (zijnde niet verbonden aan de stad Beringen en/of het OCMW Beringen) melding wenst te maken van een inbreuk op heersende regelgeving in Vlaanderen (inclusief Europese en internationale regelgeving), kan je je wenden tot het externe meldkanaal:  

- Audit Vlaanderen

- Vlaamse Ombudsdienst 

Hier kan je ook de nodige bijkomende informatie terugvinden aangaande de behandeling van jouw melding. 

Interne melding 

Indien je in het kader van je werkrelatie, zijnde verbonden aan de stad of OCMW Beringen, kennis krijgt van een inbreuk en deze wenst te melden, verwijzen we je graag door naar het intern meldpunt als volgt: 

          Algemeen directeur
          VERTROUWELIJK
          Collegestraat 1
          3580 Beringen 

  • telefonisch: T 011 43 03 16 
  • persoonlijke / mondelinge melding: afspraak via T 011 43 03 16