Klimaattafels

Stad Beringen zet zich in voor een beter klimaat, een duurzamer Beringen.
Maar dat kunnen we niet alleen!

Via klimaattafels of wijkbabbels gaan we samen met bewoners in gesprek om te bekijken hoe we van hun wijk een klimaatrobuuste omgeving kunnen maken. We gaan opzoek naar drempels, opportuniteiten, toekomstvisies,… aan de hand van 4 centrale thema’s: ruimte voor groen, mobiliteit, hernieuwbare energie, renovatie, ruimte voor water.

Wil jij ook graag een klimaattafel in jouw buurt? Neem contact op via duurzaam@beringen.be