Klimaatactieplan

In december 2017 ondertekende stad Beringen het Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie 2030. Hiermee engageert de stad zich om de CO2-uitstoot op haar grondgebied met minstens 40% te doen dalen (mitigatie) tegen 2030, maar ook om maatregelen te nemen om onze samenleving veerkrachtig te maken voor de gevolgen van de klimaatverandering (adaptatie). In samenwerking met de provincie Limburg en gekoppeld aan verschillende participatie momenten werd er een klimaatactieplan opgemaakt voor Beringen. Ontdekt het klimaatactieplan met zijn 112 maatregelen en bijhorende actie in bijgevoegd document. 

Wij zijn momenteel deze acties en maatregelen aan het uitwerken om zo, samen met jullie, het ​Beringen van de toekomst vorm te geven. Ontdek ze hier de lopende acties en bouw mee aan een aantrekkelijk, gezond en klimaatneutraal ​Beringen!