Kleine aanpassingen openbaar domein

Wanneer een verkeersbord, straatnaambord, hydrantpaaltje, boom, elektriciteitspaal of iets anders voor jou hinderend geplaatst staat, dan kan je de verplaatsing aanvragen bij stad Beringen. Voor obstakels die hinderend voor je inrit staan, wordt steeds gekeken naar de goedgekeurde bouwvergunning. In bijzonder wordt nagegaan of de inplanting van de inrit is zoals deze volgens de bouwvergunning voorzien werd. De dienst kijkt na of je aanvraag gegrond is en onderneemt indien nodig de nodige acties.
Geef de gewenste kleine aanpassingen aan het openbaar domein door met een locatie- en situatieschets, een duidelijke verwoording van je voorstel tot aanpassing en liefst ook een foto van de huidige situatie.