Klachtenreglement stad en OCMW

  •  goedgekeurd op de gemeenteraad van 11 februari 2019
  •  gepubliceerd op de website op 12 februari 2019