Klachtenreglement stad en OCMW

  •  goedgekeurd op de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van 9 januari 2023
  •  gepubliceerd op de website op 18 januari 2023