Klachtenreglement stad en OCMW

  •  goedgekeurd op de gemeenteraad van 8 maart 2021
  •  gepubliceerd op de website op 16 maart 2021