Klachten

Stad Beringen heeft een centraal meldpunt waar je schriftelijk jouw klacht over onze dienstverlening kan neerleggen. Dit meldpunt heeft zijn plaats binnen het Klantencontactcentrum.

Elke gebruiker van onze dienstverlening kan een klacht indienen. Op basis van het klachtenreglement behandelen we elke klacht op een objectieve en klantvriendelijke manier. 

Je kan je klacht op twee manieren indienen:

 1. online via het e-formulier 
 2. via het papieren klachtenformulier dat je: 
  - afgeeft aan het onthaal op het Stadhuis 
  - in de brievenbus aan het Stadhuis steekt 
  - per post verstuurt naar Collegestraat 1, 3580 Beringen 

Een klacht kan gaan over:

 • een foutieve uitvoering van een handeling
 • het niet of laattijdig uitvoeren van een handeling
 • een onvriendelijke of onbeleefde houding tijdens de verrichting van een handeling
 • het foutief afwijken van de vastgestelde of gebruikelijke werkwijze

Wat is geen klacht?: 

 • meldingen 
 • informatievragen
 • beroepen en bezwaren 
 • suggesties 
 • petities 

Voor meldingen en informatievragen kan je terecht op het algemeen nummer. Meldingen kan je ook online doen. 

Beroepen en bezwaren volgen andere, wettelijke procedures. 

Uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de klacht bezorgt de klachtenco√∂rdinator een antwoord aan de klachtindiener. 

Contact

Stadhuis Beringen

Nu open

Openingsuren

Vandaag
open van 09:00 tot 12:30 13:30 tot 17:00
Morgen
open van 09:00 tot 12:30

De stadsdiensten zijn enkel toegankelijk op afspraak.

Alle openingsuren Stadhuis Beringen