Fase 3

In de derde fase maken we werk van een visie en strategie met doelstellingen en concrete acties voor Beringen.

Iedere fase wordt uitgebreid omschreven in een portfolio, die we indienen bij een jury die beslist of Beringen al dan niet het label ‘kindvriendelijke stad’ toegekend zal krijgen.
En dan stopt het natuurlijk  niet. We gaan uiteraard ook concrete acties en taken plannen en uitvoeren.