Fase 3

Opmaak strategisch actieplan

De input van fase 1 en fase 2 vormde de basis voor de opmaak van het strategisch actieplan in fase 3. Hierin werd een visie opgebouwd en een strategie ontwikkeld tot op actieniveau. De volgende jaren zal er naar gestreefd worden om deze concrete acties en plannen ook uit te voeren.

Visie op een bruisend en kindvriendelijk Beringen:
Beringen wil een stad zijn waar alle kinderen, tieners en jongeren  
zichzelf kunnen zijn, 
zich overal in de stad welkom en veilig voelen, 
gelijke kansen krijgen en hun talenten kunnen ontwikkelen,  
en waar ze volwaardige medeburgers van onze stad zijn.   

Een uitgebreide omschrijving van iedere fase werd verwerkt in een portfolio dat 8 juni werd ingediend bij een jury. Symbolisch werd dit moment vastgelegd in een filmpje dat gemaakt werd samen met een diverse en enthousiaste groep kinderen, tieners en jongeren.
De jury zal beslissen of Beringen het label ‘Kindvriendelijke stad’ krijgt. 

Dat zou een mooie bekroning zijn maar ook zonder label engageert de stad zich om de vooropgestelde acties uit te voeren zodat de visie op een bruisend en kindvriendelijk Beringen zo dicht mogelijk benaderd wordt.