Fase 1

In een eerste fase brengen we de huidige kindvriendelijkheid van stad Beringen in kaart, door allerlei cijfergegevens te verzamelen en door in gesprek te gaan met belanghebbenden. 
Zo hebben we in april een enquête verspreid bij volwassenen, en hebben we vragenlijsten laten in vullen door kinderen (-12 jaar) en jongeren (+12 jaar). O

Vervolgens hebben we de huidige plannen strategieën en acties van stad en OCMW grondig onder de loep genomen.
Al deze informatie hebben we besproken met enkele focusgroepen.
Samen met de jeugdraad, de partners van het Huis van het Kind (aangevuld met enkele jongerenpartners in Beringen), medewerkers van stad en OCMW en een groep van enthousiaste ouders, hebben we tendensen en resultaten afgetoetst en geïnterpreteerd. 
Voor alle thema’s worden nu beleidsuitdagingen geformuleerd.
Daarvan worden er drie prioritaire thema’s gekozen en meegenomen naar de volgende fase.