Fase 1

In fase 1 werd de huidige kindvriendelijkheid in kaart gebracht door het verzamelen van allerlei cijfergegevens en de huidige plannen, strategieën en acties van stad en OCMW werden grondig onder de loep genomen.

Met enkele focusgroepen toetsten we tendensen en resultaten af aan de hand van de verzamelde informatie.  Hieruit werden beleidsuitdagingen geformuleerd, deze vormen de basis voor de keuze van drie prioritaire thema’s:

  1. Mentaal welbevinden van kinderen en jongeren
    Hoe kunnen we ervoor zorgen dat kinderen en jongeren zich goed in hun vel voelen, weerbaar zijn en zich beschermd voelen zodat ze kunnen groeien en hun talenten ten volle kunnen ontwikkelen. 

  2. Publieke ruimte
    Kinderen en jongeren kunnen zich veilig en duurzaam verplaatsen en vinden ruimte in de buurt waar ze zich welkom voelen en waar er kansen zijn tot spel en ontmoeting.

  3. Participatie en communicatie
    Kinderen en jongeren kunnen goed geïnformeerd meedenken, beslissen en doen zodat ze mee vorm geven aan de toekomst van de stad.