Kindergemeenteraad

De kindergemeenteraad is een inspraakorgaan voor kinderen uit Beringen. Jaarlijks wordt de kindergemeenteraad samengesteld uit leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar van de verschillende basisscholen. Hier gaat in september telkens een heuse campagne en verkiezingsronde in de scholen aan vooraf.

De kinderraadsleden – met een eigen kinderburgemeester en kinderschepenen - vertegenwoordigen in de eerste plaats de kinderen van Beringen. Zij kunnen de problemen, wensen en ideeën van kinderen kenbaar en bespreekbaar maken aan het stadsbestuur. Daarnaast worden ze ook betrokken bij diverse projecten in Beringen en organiseren ze jaarlijks een activiteit voor het goede doel.

De kindergemeenteraad vergadert 9 keer per jaar in de maanden oktober, november, december, januari, februari, maart, april, mei en juni.

MEER INFORMATIE?
Contacteer dienst jeugd en kinderopvang