Kiezer zijn

Om te mogen deelnemen aan een verkiezingen zijn er bepaalde kiesvoorwaarden waaraan je moet voldoen.  

BELG IN BERINGEN 

Belgen (18+) die zijn ingeschreven in het bevolkingsregister van een Belgische gemeente moeten zich niet inschrijven voor de verkiezingen. Zij worden automatisch op de kiezerslijst ingeschreven voor alle verkiezingen. 

Het Grondwettelijk Hof bevestigt in haar arrest duidelijk de mogelijkheid van de uitbreiding van het kiesrecht naar 16- en 17-jarigen bij de Europese verkiezingen maar vernietigt de voorafgaande registratieplicht. 

Meer info:  stemrecht jongere16-17-jarigen

Voorwaarden 9 juni 2024 

 • Je bent Belg op 1 april 2024; 
 • Je bent ingeschreven in de bevolkingsregisters van Beringen op 1 april 2024; 
 • Je bent minstens 18 jaar op zondag 9 juni 2024 (Vlaamse en Federale); 
 • Je bent minstens 16 jaar op zondag 9 juni 2024 (Europese) 
 • Je bent niet geschorst/ontzet uit het kiesrecht op zondag 9 juni 2024. 

Voorwaarden 13 oktober 2024 

 • Je bent Belg op 1 augustus 2024; 
 • Je bent ingeschreven in de bevolkingsregisters van Beringen op 1 augustus 2024;
 • Je bent minstens 18 jaar op zondag 13 oktober 2024;
 • Je bent niet geschorst/ontzet uit het kiesrecht op zondag 13 oktober 2024. 

BELG IN HET BUITENLAND 

Belgen die in het buitenland verblijven en ingeschreven zijn in de consulaire bevolkingsregisters moeten zich inschrijven bij hun consulaire beroepspost om deel te kunnen nemen aan de federale of/en Europese verkiezingen op 9 juni 2024

Algemene voorwaarden  

 • Je bent Belg op dag van de vaststelling kiezerslijst; 
 • Je woont in het buitenland en bent ingeschreven in een Belgische consulaire beroepspost op de dag van de vaststelling van de kiezerslijst; 
 • Je bent niet geschorst/ontzet uit het kiesrecht op zondag 9 juni 2024. 

Bijkomende voorwaarden specifiek aan verkiezing 

 • Je bent minstens 18 jaar op de verkiezingsdag (Federale); 
 • Je bent minstens 16 jaar (Europese verkiezingen). Je mag een aanvraag indienen vanaf 14 jaar; 
 • Je hebt gekozen om je in te schrijven bij je consulaire beroepspost om te stemmen voor Belgische lijsten tijdens de verkiezing (Europese) 

Je wordt niet automatisch opgenomen in de kiezerslijst. Als je wil deelnemen aan de verkiezing van de Kamer van Volksvertegenwoordigers of van het Europese parlement, moet je je vooraf inschrijven

Externe link 

Verkiezingen  | FOD Buitenlandse Zaken - Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (belgium.be) 

EUROPEANEN DIE VERBLIJVEN IN BERINGEN 

Burgers van een lidstaat van de EU die in het bevolkingsregister van een Belgische gemeente zijn ingeschreven, kunnen zich inschrijven op de kiezerslijst voor de Europese verkiezingen en/of de gemeenteraadsverkiezingen. 

Voorwaarden 9 juni 2024 Europese verkiezingen 

 • Je hebt de nationaliteit van één van de 26 lidstaten van de Europese Unie (andere dan België) op 1 april 2024; 
 • Je bent ingeschreven in de bevolkingsregisters van Beringen op 1 april 2024; 
 • Je bent minstens 16 jaar op de 9 juni 2024; 
 • Je bent niet geschorst/ontzet uit het kiesrecht op zondag 9 juni 2024. 

Je wordt niet automatisch opgenomen in de kiezerslijst. Als je wil deelnemen aan de verkiezing van het Europese parlement, moet je je vooraf inschrijven. Je mag een aanvraag indienen vanaf 14 jaar. 

Externe link: EU-BURGER IN BELGIË ? | IBZ Elections (belgium.be) 

Voorwaarden 13 oktober 2024 Gemeenteraadsverkiezingen 

 • Je hebt de nationaliteit van één van de 26 lidstaten van de Europese Unie (andere dan België) op 1 augustus 2024; 
 • Je bent ingeschreven in de bevolkingsregisters van Beringen op 1 augustus 2024; 
 • Je bent minstens 18 jaar op 13 oktober 2014; 
 • Je bent niet geschorst/ontzet uit het kiesrecht op zondag 13 oktober 2024. 

Meer info betreft hoe in te schrijven: stemrecht-niet-belgen

NIET-EUROPEANEN DIE VERBLIJVEN IN BELGIË 

Niet-Europeanen die in België verblijven kunnen in sommige gevallen deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen. 

Voorwaarden 13 oktober 2024 

 • Je hebt de nationaliteit van een staat die geen lid is van de Europese Unie op 1 augustus 2024; 
 • Je bent ingeschreven in de bevolkingsregisters van Beringen op 1 augustus 2024; 
 • Je hebt de laatste 5 jaar ononderbroken in België gewoond en je hebt een wettelijke verblijfstitel die dat bewijst op het moment van indiening van de aanvraag; 
 • Je hebt verklaard dat je de Grondwet, de wetten van het Belgische volk en het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden zal naleven (opgenomen in aanvraagformulier); 
 • Je bent minstens 18 jaar op 13 oktober 2024; 
 • Je bent niet geschorst/ontzet uit het kiesrecht op 13 oktober 2024. 

Meer info betreft hoe in te schrijven: stemrecht-niet-belgen