Kids-ID - Attest van verlies

Bij verlies van de Kids-ID wordt op de dienst burgerzaken, alvorens een nieuwe Kids-ID wordt aangevraagd, een bewijs van aangifte (bijlage 6) opgemaakt. Deze aangifte wordt ondertekend door de aanvrager.

Bij diefstal moet ook aangifte worden gedaan bij de politie.

Maak een afspraak - attest van verlies Kids-ID

Kosten

Het attest van verlies is gratis.

Een nieuwe Kids-ID kost 10 euro.

Bijzonderheden

Bij de aanvraag van een nieuwe Kids-ID moet het kind aanwezig zijn.

Aanpak

Je moet je aanmelden aan het loket van dienst burgerzaken, sectie bevolking.

Meenemen

  • de identiteitskaart van de aanvrager (ouder, verantwoordelijke pleeginstelling, pleegouder)
  • 1 recente (max. 6 maanden oud) pasfoto van het kind
  • het kind moet aanwezig zijn bij de aanvraag

Maak een afspraak - attest van verlies Kids-ID

Maak een afspraak - aanvraag Kids-ID