Kids-ID

De Kids-ID is het identiteitsdocument voor -12-jarigen met de Belgische nationaliteit. Een Kids-ID is drie jaar geldig.

Voorwaarden

De Kids-ID wordt aangevraagd door de ouder met het ouderlijke gezag, de voogd, de pleegouder of de verantwoordelijke van de pleeginstelling. Het kind moet de persoon die de aanvraag doet vergezellen.

De pasfoto moet voldoen aan volgende voorwaarden om toegelaten te worden:

 • een gelijkende pasfoto van maximaal 6 maanden oud met lichte en egale achtergrond
 • de afmetingen van de pasfoto moet 35 mm bij 45 mm zijn
 • hoofdhoogte moet tussen 31 mm en 36 mm zijn
 • er moet recht in de camera worden gekeken met een neutrale uitdrukking en gesloten mond (uitgezonderd kinderen jonger dan zes jaar)

Procedure

Procedure aanvraag

Je maakt een afspraak met de dienst burgerzaken, sectie bevolking

 • online
 • via het algemeen nummer van het Stadhuis
 • aan het onthaal van het Stadhuis

Procedure afhaling

Ongeveer drie weken na de aanvraag stuurt de producent een omslag met codes aan het adres van het kind. Vanaf dan kan de Kids-ID op afspraak afgehaald worden door de ouder met het ouderlijke gezag, de voogd, de pleegouder of de verantwoordelijke van de pleeginstelling.

Dit kan ook via iemand anders, met volmacht van één van de ouders.

Wat meebrengen

Aanvraag

 • identiteitskaart van de ouder met het ouderlijke gezag, de voogd, de pleegouder of de verantwoordelijke van de pleeginstelling
 • een recente pasfoto van het kind (zie voorwaarden)
 • het kind moet bij de aanvraag aanwezig zijn
 • vorige Kids-ID

Maak een afspraak - aanvraag Kids-ID

Afhalen

 • identiteitskaart van de ouder met het ouderlijke gezag, de voogd, de pleegouder of de verantwoordelijke van de pleeginstelling
 • vorige Kids-ID
 • de PIN- en PUK-code

Maak een afspraak - afhalen Kids-ID

Kostprijs

De Kids-ID kost 10 euro. Er zijn ook spoedprocedures voorzien voor de aanvraag van een Kids-ID:

 • dringende procedure: de Kids-ID wordt samen met de codes voor 14.00 uur van de 1ste werkdag na de aanvraag geleverd wanneer deze aanvraag gebeurd is voor 15 uur. De prijs van een dringende aanvraag is 110 euro
 • spoedprocedure met gecentraliseerde levering: de identiteitskaart wordt samen met de codes 4,5u na de aanvraag geleverd in Brussel bij FOD Binnenlandse Zaken op voorwaarde dat de aanvraag gebeurd is voor 15.00 uur. De prijs van een gecentraliseerde levering is 140 euro. Het afhalen van de identiteitskaart moet gebeuren tijdens de openingsuren van het centrale loket in Brussel, ook op zaterdagochtend.