Kids-ID

De Kids-ID is het identiteitsdocument voor -12 jarigen met de Belgische nationaliteit. De Kids-ID is drie jaar geldig.

Voorwaarden

De Kids-ID wordt afgegeven aan de ouder, de voogd, de pleegouder of de verantwoordelijke van de pleeginstelling. Het kind moet de persoon die de aanvraag doet vergezellen.

Kosten

De Kids-ID kost 10 euro.

Er zijn ook spoedprocedures voorzien voor de aanvraag van een Kids-ID:

 • dringende procedure: de Kids-ID wordt samen met de codes voor 14u van de 1ste werkdag na de aanvraag geleverd wanneer deze aanvraag gebeurd is voor 15u. De prijs van een dringende aanvraag is 110 euro;
 • spoedprocedure met gecentraliseerde levering: de identiteitskaart wordt samen met de codes in de voormiddag van de 1ste werkdag na de aanvraag geleverd in Brussel bij FOD Binnenlandse Zaken op voorwaarde dat de aanvraag voor 15u is gebeurd. De prijs van een gecentraliseerde levering is 140 euro.

Bijzonderheden

De pasfoto moet voldoen aan volgende voorwaaren om toegelaten te worden:
 • een gelijkende pasfoto van maximaal 6 maanden oud met lichte en egale achtergrond
 • de afmetingen van de pasfoto moet 35 mm bij 45 mm zijn
 • hoofdhoogte moet tussen 31 mm en 36 mm zijn
 • er moet recht in de camera worden gekeken met een neutrale uitdrukking en gesloten mond (uitgezonderd kinderen jonger dan zes jaar)

Aanpak

Je kan dit document aanvragen aan het loket van de dienst burgerzaken, sectie bevolking.

Ongeveer twee weken na de aanvraag stuurt de producent een omslag met codes aan het adres van het kind. Vanaf dan kan de Kids-ID worden afgehaald door de ouder, de voogd, de pleegouder of de verantwoordelijke van de pleeginstelling.

Dit kan ook via iemand anders, met volmacht van één van de ouders.

Meenemen

Mee te brengen bij de aanvraag:
 • je identiteitskaart
 • een recente pasfoto van het kind (zie bijzonderheden)
 • het kind moet bij de aanvraag aanwezig zijn
 • vorige Kids-ID

Maak een afspraak - aanvraag Kids-ID

Mee te brengen bij het afhalen:

 • je identiteitskaart
 • vorige Kids-ID
 • de pin- en pukcode

Maak een afspraak - afhalen Kids-ID