Kermisreglement

Dit reglement bevat nadere gemeentelijke voorschriften voor het organiseren van kermisactiviteiten.